POWRÓT

CZYM jest
NAKŁADKA sap pm/mm?

SAP-PM

(Plant Maintenance)

SAP-MM

(Material Management)

 

 

Mapowanie procesu i przepływu informacji w obszarze Utrzymania Ruchu w firmie. Porównanie procesów zachodzących w firmie z możliwościami konfiguracyjnymi systemu SAP.

Stworzenie schematu optymalnego przepływu informacji w obszarze UR wraz ze zdefiniowaniem zadań dla poszczególnych osób.

Definiowanie poszczególnych ról (osób) z obszaru działania firmy i ich standardowych zadań w obszarze SAP-PM (Plant Maintenance):

• Planista UR

• Pracownik UR

• Mistrz UR

• Szef UR

• Specjalista UR

• Zaopatrzeniowiec

• Operator

• Mistrz Produkcji

• Kierownik Produkcji

• Etc.

 

Definiowanie zadań i uprawnień dla poszczególnych ról (osób).

Wybór i określenie odpowiedniej struktury obrazującej w SAP poszczególne obszary firmy:

• Definiowanie struktury lokalizacji funkcjonalnych będących obrazem różnych obszarów firmy

• Definiowanie obiektów technicznych będących obrazem różnych obszarów firmy.

• Definiowanie obiektów technicznych będących obrazem wyposażenia  w poszczególnych obszarach

•  Definiowanie krytyczności wyposażenia.

 

 

Stworzenie systemu nadzoru nad poszczególnymi obszarami i elementami wyposażenia (maszyny, urządzenia, urządzenia AKP).

Tworzenie historii poszczególnych obszarów i wyposażenia zawierającej informacje dotyczącej min:

• Historia wykonywanych prac (liczba wykonywanych zadań)

• Pracochłonności przypadającej na poszczególne obszary i wyposażenie

• Kosztów UR gnerowane przez poszczególne obszary i wyposażenie.

 

Definiowanie wskaźników UR dla poszczególnych obszarów i możliwości ich obliczania.

Wykorzystanie systemu SAP jako bazę różnego rodzaju dokumentacji.

 

Wykorzystanie systemu SAP jako bazę zawierającą informacje na temat różnego rodzaju zmian i modyfikacji dotyczących obszarów i wyposażenia.

 

Stworzenie systemu zarządzania materiałami. Moduł SAP-MM (Materials Management)

• Definiowanie indeksów materiałowych

• Definiowanie krytyczności indeksów materiałowych

• System automatycznego zamawiania materiałów w oparciu o stan magazynowy

• Kontrola ruchów magazynowych (rotacja materiałów)

• Kontrola kosztów magazynowych

• Zamawianie usług u firm zewnętrznych.

 

©2017 WAG-TECH. All rights reserved.

Made by LOKIZ  Creative Design